Գործունեության տեսակները և հիմնական արտադրատեխնիկական ցուցանիշները

Ընկերության հիմնական գործունեությունը կապված է ՀՀ էներգահամակարգի էլեկտրաէներգիա արտադրող, հաղորդող, բաշխող Ընկերություններին և սպառողներին պատկանող շուրջ 895000 էլեկտրահաշվիչների տեխնիկական սպասարկման հետ:

Ընկերությունը սպասարկում է մոտ 23 տիպի էլեկտրահաշվիչներ, որից`

Հիմնական գործունեության տեսակներն են`

  • միաֆազ և եռաֆազ ինդուկցիոն էլեկտրահաշվիչների վերանորոգում, կարգաբերում և ստուգաչափում
  • միաֆազ և եռաֆազ էլեկտրոնային էլեկտրահաշվիչների վերանորոգում, կարգաբերում, ծրագրավորում և ստուգաչափում

Նշված աշխատանքները կատարվում են ռուսական և ամերիկյան արտադրության բարձր ճշգրտության էլեկտրոնային չափաստուգիչ կայանքների վրա, որոնք հնարավորություն են տալիս չափաստուգել 0.2 և ցածր դասի էլեկտրահաշվիչների բոլոր պարամետրերը և արտահանել ստուգման արդյունքների արձանագրությունը:
Չափաստուգիչ կայանքների տեխնիկական հզորությունները թույլ են տալիս սպասարկել ամսական շուրջ 19000 ինդուկցիոն և էլեկտրոնային հաշվիչներ:

Միաժամանակ Ընկերությունը առաջարկում է հետևյալ լրացուցիչ ծառայությունները`

  • նոր սերնդի բազմասակագնային էլեկտրոնային հաշվիչների վաճառք
  • էլեկտրական ցանցերի նախագծային աշխատանքներ
  • արտադրական և բնակելի շենքերի ու շինությունների հողանցման կոնտուրների դիմադրության չափում և չափումների արդյունքներով համապատասխան եզրակացության տրամադրում
  • հոսանքի և լարման տրանսֆորմատորների ստուգաչափում և նորոգում
  • “Էլ. էներգիայի հսկման և հաշվառման ավտոմատացված համակարգի” նախագծում, մոնտաժում, կարգաբերում և գործարկում
  • միաֆազ բազմասակագնային էլեկտրոնային հաշվիչների տեղադրման պատվերների կատարում բնակիչ-բաժանորդների հայտերով