Զարգացման հեռանկարներ

Ընկերությունը երկարաժամկետ ծրագրեր է մշակում էներգահամակարգի անվտանգ աշխատանքն ապահովող թվային ավտոմատիկայի սարքերի սեփական բազայի վրա հիմնված արտադրության կազմակերպման համար:

Աշխատանք է տարվում մատուցվող ծառայությունների մատուցման տեսականին ընդլայնելու, մասնավորապես, արտադրական և կենցաղային էլեկտրոնիկայի ավտոմատ սարքերի մոնտաժման և վերանորոգման աշխատանքների ոլորտում: