ԷՀՀԱՀ-ի տեսակների համեմատական ցուցանիշները
Բնութագիրը Տեղեկատվության հաղորդումը հաղորդման գծերով (RS-485) Տեղեկատվության հաղորդումը էլեկտրահաղորդման գծերով PLC-ի հիման վրա
1 Համակարգի ստեղծման նախագծային և մոնտաժման աշխատանքները Պահանջվում է կրոսային միացումների նախագծի մշակում և տեղեկատվական գծերի մոնտաժում ծածկված ձևով կամ հատուկ արկղերում

 

Հաշվիչները միանում են համակարգին անմիջապես նրանց էլեկտրահաղորդման գծին միանալու պահին
Համակարգի շահագործումը Պահանջվում է տեղեկատվական գծերի տեխնիկական վիճակի պահպանման և հսկման ծառայության ստեղծում Էլեկտրացանցերի պլանային շահագործման աշխատանքներ

 

3 Գոյություն ունեցող համակարգի աճի հնարավորություն Պահանջվում է լրացուցիչ կապի գծերի փռում, լրացուցիչ սարքավորումների տեղադրում, գործող համակարգի կոմպոնենտների ժամանակավոր անջատում

 

Հաշվիչների(աբոնենտների) քանակի պարզ ավելացում
4 Տեղեկատվության պահպանումը չթույլատրված միջամտությունից Տեղեկատվական կանալների միտումնավոր վնասման կանխարգելման համար պահանջվում է տեղեկատվական գծերը փռել պաշտպանիչ ծածկերով: Հաշվիչներից տեղեկատվության հաղորդման հուսալիության ցածր աստիճան

 

Կոդավորված տեղեկատվությունը հաղորդվում է էլեկտրահաղորդման գծով թվային ձևով` պաշտպանված անթույլատրելի միջամտությունից
5 Մասնավոր սեկտորում հաշվառքի ավտոմատացման հնարավորություն Ոչ շահավետ է տնտեսական և հուսալիության ցուցանիշներով 1000մ տարածության վրա տեղեկատվության ազատ հաղորդում առանց լրացուցիչ հաղորդալարերի և սարքավորումների տեղադրման