``Էներգաչափ`` ՓԲԸ-ի կողմից իրականացվող ԷՀՀԱՀ-եր
 • “ՀԷՑ” ՓԲԸ-ի “Արևմուտք” մասնաճյուղի Ա2 տեղամաս(ԷՀՀԱՀ-ի ներդրման աշխատանքներն ավարտվել են 2008թ. հունվարին)
  9 տրանսֆորմատորային ենթակայան(ՏԵ)
  2378 միաֆազ աբոնենտներ
  110 եռաֆազ աբոնենտներ
  63 հաշվեկշռային եռաֆազ հաշվիչներ
  ԷՀՀԱՀ-ի աշխատանքը ցուցադրող տեսահոլովակ (ASKUEam.mpg)
 • “ՀԷՑ” ՓԲԸ-ի “Մուսալեռ” մասնաճյուղի “Էջմիածին” տեղամաս
  – ՏԵ 4594 – (ԷՀՀԱՀ -ի ներդրման աշխատանքներն ավարտվել են 2008թ. նոյեմբերին)
  223 միաֆազ աբոնենտներ
  23 եռաֆազ աբոնենտներ
  4 հաշվեկշռային եռաֆազ հաշվիչներ
  – ՏԵ 4733 – (ԷՀՀԱՀ -ի ներդրման աշխատանքներն ավարտվել են 2009թ. Հուլիսին)
  293 միաֆազ աբոնենտներ
  24 եռաֆազ աբոնենտներ
  5 հաշվեկշռային եռաֆազ հաշվիչներ
  – ՏԵ 5828 – (ԷՀՀԱՀ -ի ներդրման աշխատանքներն ավարտվել են 2009թ. Հուլիսին)
  129 միաֆազ աբոնենտներ
  20 եռաֆազ աբոնենտներ
  3 հաշվեկշռային եռաֆազ հաշվիչներ
  – ՏԵ 4677 – (ԷՀՀԱՀ -ի ներդրման աշխատանքներն ավարտվել են 2009թ. Հուլիսին)
  184 միաֆազ աբոնենտներ
  15 եռաֆազ աբոնենտներ
  2 հաշվեկշռային եռաֆազ հաշվիչներ
  – ՏԵ 4565 – Ներդրման էտապում են
  – ՏԵ 5870 – Ներդրման էտապում են