``Էներգաչափ`` ՓԲԸ-ի կառուցվածքը

Ընկերության արտադրատնտեսական գործունեությունն իրականացնում են Հանրապետության մարզային տարածքներում տեղակայված 9 լաբորատորիաների և վարչական ապարատի շուրջ 92 մասնագետներ, ծառայողներ և բանվորներ, որից`