Հաշվիչների ստուգաչափում և վերանորոգում

Կախված աշխատանքների բարդությունից ծառայությունների գները (առանց ԱԱՀ) գտնվում են հետևյալ սահմաններում`

միաֆազ ինդուկցիոն 4071 դրամ
եռաֆազ ինդուկցիոն 6271 դրամ
միաֆազ էլեկտրոնային 6449 դրամ
եռաֆազ էլեկտրոնային 8523 դրամ