Պատմություն

“ԷՆԵՐԳԱՉԱՓ” փակ բաժնետիրական ընկերությունը հիմնադրվել է ՀՀ Կառավարության 22.09.99թ. թիվ 588 որոշման համաձայն, ՀՀ Էներգետիկայի նախարարության 27.09.99թ. թիվ 149-ԴԶ հրամանով:
Համաձայն 23.01.2003թ. ՀՀ կառավարության թիվ 241 որոշման և 29.04.2003թ. ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման  վարչության “Աճուրդի կենտրոն” Պետական ոչ առևտրային կազմակերպության մասնավորեցման մրցույթի արդյունքների  05.06.2003թ. Ընկերությունը սեփականաշնորհվել է: